SURVEY / FELMÉRÉS . . . NEWS / HÍREK . . . DISSEMINATION / INFORMÁCIÓK TERJESZTÉSE. . .

Cerasmus+ Project
a European Network for Innovation in the Ceramic Art and Craft sector

NEWS


12.12.2018
KICK OFF MEETING
CERASMUS+ (granted by EU under Erasmus programme) officially started at the transnational meeting in Perugia, Italy.
The project, managed by TUCEP, involves ceramic schools of Manises (Spain), Forssa (Finland), Grottaglie (Italy) Kunstat Letovice (Czech), Kecskemet (Hungary), Cestokowa e Boleslawiec (Poland). The aim is to develop programmes to improve the process of vocational training in the ceramic sector.

29.04.2018
ICSHU CERASMUS+ WEB PAGES LAUNCHED.
We will be posting news and information about our involvement in the project on the Cerasmus+ area of our main web site.

04.05.2018
SURVEY NOW READY
One of the actions aimed at improving the educational models is to assess the skills and abilities needed for the trainees. We are surveying those directly involved in the ceramic sector as well as the interested parties - independent ceramists and potters, small and large scale manufacturers, institutions, associations, schools, colleges etc. In knowing the training needs, we will be able to translate them into more focused training programmes for the future. We have put together a questionnaire to assess your needs.

 

Cerasmus+ Projekt
Európai Hálózat a Kerámia Művészet és Mesterség Innovációjáért

HÍREK


2018.12.12
KICK OFF MEETING
A CERASMUS + (amelyet az EU az Erasmus program keretében nyújtott) hivatalosan az olaszországi Perugiában tartott transznacionális találkozón indult.
A TUCEP által irányított projekt Manises (Spanyolország), Forssa (Finnország), Grottaglie (Olaszország) Kunstat Letovice (Cseh), Kecskemét (Magyarország), Cestokowa e Boleslawiec (Lengyelország) kerámia iskoláit foglalja magában. A cél az, hogy olyan programokat dolgozzanak ki, amelyek javítják a kerámia szakképzés folyamatát.

2019.04.29
ICSHU CERASMUS+ WEB OLDÁL ELŐTTI.
A projektünkben való részvételünkről szóló híreket és információkat közzéteszünk a fő honlapunk Cerasmus + területén.

2018.05.04
FELMÉRÉS KÉSZ MOST
Az oktatási modellek tökéletesítését célzó projekt-akciók egyike a résztvevők - a képzésben való részvételhez szükséges - készségeinek és rátermettségének felmérése. A felmérésbe bevonjuk mindazokat, akik közvetlen részesei a kerámia ágazatnak, továbbá minden érdekeltet - független keramikusokat és fazekasokat, kis- és nagyüzemi gyártókat, intézményeket, egyesületeket, iskolákat, főiskolákat, stb. Megismerve az oktatás iránti igényeket, lehetőség nyílik arra, hogy a jövőben pontosabb és célratörőbb képzési programokat dolgozzunk ki. Az Önök szükségleteinek a felmérése céljából kérdőívet állítottunk össze.

 

 

 
 
© International Ceramic Studio, H-6000 Kecskemét, Kápolna u. 11, Hungary