SURVEY / FELMÉRÉS . . . NEWS / HÍREK . . . DISSEMINATION / INFORMÁCIÓK TERJESZTÉSE. . .

Cerasmus+ Project
a European Network for Innovation in the Ceramic Art and Craft sector

SURVEY

CERASMUS+ is a European project within the scope of the ERASMUS+ programme that intends to promote and develop vocational training in ceramic craft industry with the intention of enhancing work-based learning models and realising specific actions for networking, innovation and valorisation of ceramic heritage.

The International Ceramic Studio, Kecskemét is the partner institute organising this project in Hungary.

One of the actions aimed at improving the educational models is to assess the skills and abilities needed for the trainees. We are surveying those directly involved in the ceramic sector as well as the interested parties - independent ceramists and potters, small and large scale manufacturers, institutions, associations, schools, colleges etc.

In knowing the training needs, we will be able to translate them into more focused training programmes for the future. We have put together a questionnaire to assess your needs. Please take a moment to complete this survey: the information you provide will be used to improve training and professional development in the future. Your answers will be treated confidentially and will not be used for any purpose other than this study. It is quite extensive but please answer each question.

You can complete the questionnaire online at: https://www.encuestafacil.com
You can select the language of the questionnaire.

Or if you prefer please email icshu@me.com and we will send you a word version to complete and email the survey back us.

If you have any queries, you can consult our webpage - http://www.icshu.org/cerasmus.html

or the main Cerasmus+ website http://cerasmus.eu
where you can find more information about our project and the partners who are working on it.

Thank you.

Cerasmus+ Projekt
Európai Hálózat a Kerámia Művészet és Mesterség Innovációjáért

FELMÉRES

A CERASMUS+ projekt az ERASMUS+ program keretében megvalósuló európai projekt, amelynek az a célja, hogy népszerűsítse és fejlessze a szakképzést a kerámia kézművesség és a kerámia ipar területén - a gyakorlati munkán alapuló tanulási modellek szélesebb körű alkalmazása, valamint a hálózat-építés, az innováció és a kerámia örökség valorizációja révén.

A Kecskeméten működő Nemzetközi Kerámia Stúdió, mint partner intézmény szervezi a projekt végrehajtását Magyarországon.

Az oktatási modellek tökéletesítését célzó projekt-akciók egyike a résztvevők - a képzésben való részvételhez szükséges - készségeinek és rátermettségének felmérése. A felmérésbe bevonjuk mindazokat, akik közvetlen részesei a kerámia ágazatnak, továbbá minden érdekeltet - független keramikusokat és fazekasokat, kis- és nagyüzemi gyártókat, intézményeket, egyesületeket, iskolákat, főiskolákat, stb. Megismerve az oktatás iránti igényeket, lehetőség nyílik arra, hogy a jövőben pontosabb és célratörőbb képzési programokat dolgozzunk ki. Az Önök szükségleteinek a felmérése céljából kérdőívet állítottunk össze. Kérjük, szánjon rá néhány percet, és töltse ki a kérdőívet: az Ön által nyújtott információk a képzés és a szakmai fejlődés jövőbéli tökéletesítésének a célját szolgálják. A válaszokat bizalmasan kezeljük, és jelen tanulmányon kívül semmilyen más célra nem használjuk. A kérdőív meglehetősen széleskörű és részletes, de kérjük, hogy válaszoljanak minden kérdésre.

Lehetőség van a kérdőív online kitöltésére, az alábbi linken: https://www.encuestafacil.com
ahol a kérdőív kívánt nyelvű változatát is kiválaszthatják.

Vagy ha szeretne, kérjük, írjon az icshu@me.com e-mail címre, és elküldjük Önnek egy szóveretet, hogy töltse ki és küldje el e-mailben a felmérést..

Ha bármilyen kérdésük van, keressék fel honlapunkat - http://www.icshu.org/cerasmus.html

- vagy a Cerasmus+ fő weboldalát - http://cerasmus.eu - ahol további információkat találnak a projektre és az abban közreműködő partnerekre vonatkozóan.

Köszönjük.

 

 
 
© International Ceramic Studio, H-6000 Kecskemét, Kápolna u. 11, Hungary