JÁNOS PROBSTNER

1943 - 2022.

Mély fájdalommal tudatjuk Probstner János halálát, aki a kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió alapítója és közel 40 évig igazgatója volt.

János úttörő ember volt, akit az eszmék és víziók vezéreltek - a Stúdió alapításának mozgatórugója, aki mindent elsöprő vágyával a művészek szabad és demokratikus kifejezési lehetőségének megteremtésére törekedett.

A Magyar Iparművészeti Főiskola kerámia szakán szerzett diplomát, ahol a mestere Csekovszky Árpád volt. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem néprajz szakán volt vendéghallgató, ezalatt a kutatókkal együttműködve sok tárgyi anyagot gyűjtött a Néprajzi Múzeumnak.

Valódi elképzelése az volt, hogy inspiráló találkozóhelyet teremtsen a világ minden szegletéből ide érkező művészek számára. 1970-es évek kezdeti elképzeléseitől az akkori Bács-Kiskun Megyei Tanácsig sok éven át tartó megbeszélés, tervezés és kivitelezés folyt a Kecskeméti Kísérleti Kerámia Stúdió épületeinek 1977-es, végleges átadásig. A Stúdió Kecskemét óvárosában, belső udvarokkal körülvett védett, népművészeti értékeket képviselő épületekben található, ami a művészek számára alkotásra és elvonulásra alkalmas volt az akkori korlátozó politikai rendszer alatt.

János büszkén mondta: „A művészet szabad alkotói szentélye voltunk, ahol olyan művek jöhettek létre, amelyeket akkoriban nem lehetett kiállítani, azonban a felhalmozott tudás és technológiai háttér lehetővé tette számos magyar keramikus számára, hogy nemzetközi díjakat nyerjenek.”

János eltökéltségével és céltudatosságával a Stúdió hamarosan egy lelkes művészcsoport enklávéjává vált, megerősítve a Stúdió nemzeti identitásának szellemét, ugyanakkor ajtókat nyitott a szabadság fuvallata előtt, amelyet a meghívott nemzetközi művészek hoztak magukkal. Egy kolléga az "agyag kolostorának" nevezte el, és még a mai napig ezen a néven emlegetik a kerámia világában. Ez egy emberi léptékű, családias hangulatú környezet.

Irányítása alatt a Stúdió hamarosan az egész világon a kreativitás katalizátoraként vált ismertté – és példaként szolgált más nemzetközi kerámiaművészeti központok számára, mint például a japán Shigaraki - és a dán Guldagergaard művészeti központ.

János szabadelvű oktatásba vetett erős hite a művészképzés új „reneszánszához” vezetett, amely annak szellemében formálódott, ahogy a középkori mesterek fogadták a tanulókat műhelyeikbe, hogy tudásukat átadják a jövő nemzedékei számára. A kecskeméti Stúdióban kialakított egyedülálló oktatási légkörben, ahol a diákok élnek és dolgoznak, a környezet lehetővé teszi az egyénibb és kifejezőbb tanulást. Probstner számos magyarországi és külföldi egyetemmel épített kapcsolatokat és együttműködéseket, fiatal, feltörekvő kerámiaművészek egész generációit nevelte, inspirálta és bátorította.

János 2011-ben lemondott a Nemzetközi Kerámia Stúdió igazgatói posztjáról, de megteremtett Kecskeméten egy olyan nemzetközi eszmecserére épülő központot, ahol számos változatosan gazdag és kulturálisan sokszínű háttérrel rendelkező művész dolgozhat együtt.

Rangos pályafutása során számos kitüntetést kapott, köztük a Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztjét, Bács-Kiskun Megyei Művészeti Díjat, a Ferenczy Noémi-díjat, Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díjat és a Bács-Kiskun Megyei Príma Díjat.

Probstner János 2015-ben megkapta az Európai Polgári Díjat, melyet az évek során végzett úttörő munkájának jól megérdemelt elismeréséért kapott. Az Európai Parlament e díjjal olyan kivételes teljesítményt nyújtó személyeket és szervezeteket díjaz, akik és amelyek a közös megértés, a polgárok és a tagállamok közötti szorosabb integráció előmozdításához járulnak hozzá, vagy az Európai Unió értékeinek képviseletére hivatott programokat alakítanak ki.

A gyakran újító kerámia alkotásai mellett kitűnő és széles körben kiállító grafikusművész volt, valamint termékeny szobrász, aki számos mérföldkőnek számító alkotást hozott létre Kecskeméten és a környező városokban.

Probstner János a saját, személyes alkotói munkája fölé helyezte a közössége szolgálatát. Maradandó öröksége maga a Kerámia Stúdió és annak gyűjteménye, amely a kerámia médiumán keresztül folytatja a kultúrák közötti kapcsolatok elősegítését, támogatását és ápolását.

János számtalan kolléga és barát számára fog hiányozni világszerte, akire mindig szeretettel fognak emlékezni.

János egyszer azt írta: "Életem egyik nagy ajándéka, hogy zseniális kollégákkal találkozhattam, és nagyszerű, időtálló alkotásaik létrehozásában segíthettem. Ha a karrieremről érdeklődtek, nevetve válaszoltam, hogy az enyémet sok tehetség építi a világ minden tájáról, az itteni munkájukkal."

Probstner Ida (húga) halálával megelőzte Jánost, hátrahagyott hozzátartozóik Jóna Gudvardardóttir (feleség), Probstner Virág és Petra Probstner (lányai), Hildur Yr Jónsdóttir (mostohalánya), Patrick Baude (veje), Polyák Anna, Baude Vera és Emil és Benjamin Úlfur Hildarson (unokái).

Gyászszertartás kerül megrendezésre, amiről a család idővel értesítést küld.

A családdal közösen egyeztetett gyászjelentés.

János Probsnter was the founder and director for almost the first 40 years, of the International Ceramics Studio in Kecskemét, Hungary.

He was a pioneering man driven by ideas and visions - the force behind the studio’s foundation, with his overwhelming desire to create a free and democratic means of expression for artists.

He graduated from the ceramics department of the Hungarian Academy of Applied Arts where his master was Árpád Csekovszky. He was an invited student at Eötvös Loránd University's Department of Ethnography, during which time he collaborated with researchers collecting material for the Ethnography Museum.

His true vision was to create an inspirational meeting place for artists from all corners of the world. From his initial representations in 1970 to the then Bács-Kiskun County Council there were many years of discussions, planning and construction until the final handing over of the buildings to the Kecskemét Experimental Ceramics Studios in 1977. The studio in Kecskemét is in the old town, in protected folk buildings with inner courtyards suitable for creation and retreat for artists living at the time under a restrictive political regime.

He proudly said “We were a free creative sanctuary of art, where works could be created that could not be exhibited at the time, but the accumulated knowledge and technological background made it possible for a number of Hungarian ceramicists to win international awards.”

With his determination and single-minded belief, the studio soon became an enclave of a spirited group of artists, asserting the soul of its national identity but, at the same time, opening the doors to the breath of freedom that invited international artists brought with them. A colleague named it the "monastery of ceramics", and it is still referred to by this name in the world of ceramic art. It is a human-scale environment with a family atmosphere.

Under his guidance the studio soon became known the whole world over as a catalyst for creativity - and the model for other international ceramic work centres including Shigaraki in Japan and Guldagergaard in Denmark.

János’s firm belief in liberal education led to a new ‘Renaissance’ of art teaching, developed in the spirit of the middle age masters accepting students into their workshops to pass on their knowledge for future generations. Students live and work in the unique educational atmosphere founded in the Kecskemét studio where the environment allows learning in a more individual and expressive way. Forging links and collaborations with many universities in Hungary and abroad Probstner nurtured, inspired and encouraged entire generations of young, aspiring ceramic artists.

Probstner established the unique ceramics collection which is not only a document of the studio’s history but a rich cultural archive of world ceramic art.

In 2011 he stepped down as director of the International Ceramics Studio but he has created in Kecskemét, a centre of international exchange, allowing artists to work alongside others from a variety of rich and culturally diverse backgrounds.

During his prestigious career, he received many awards including the Small Cross of the Order of Merit of the Republic of Hungary, the Bács-Kiskun County Art Award, the Ferenczy Noémi Award, the Award for Higher Education and Scientific Life of Kecskemét and the Bács-Kiskun County Prima Award.

In 2015 he received the European Citizen Award, a well-deserved acknowledgement of his pioneering work over the years. Established by the European Parliament, this recognition is awarded to individuals and organizations who have contributed to the promotion of common understanding, closer integration between citizens and member states representing the values of the Union.

In addition to his, often innovative, ceramic works he was an accomplished graphic artist, exhibiting widely, and also a prolific sculptor, creating many landmark works in Kecskemét and surrounding towns.

János was devoted to serving his community above his own, personal work and his enduring legacy is the Ceramics Studio itself, which continues the work of supporting, promoting and fostering intercultural relationships through the medium of ceramic.

He once wrote “It is a great gift of my life that I was able to meet brilliant colleagues and help in the creation of great, timeless creations. If they inquired about my career, I laughed and answered that mine is being built by many talents around the world, with their work here.”

We offer our deepest condolences to Jóna Gudvardardottir, his wife and soulmate and to his family.

János will be fondly remembered and missed by countless colleagues and friends all over the world.

János was predeceased by Probstner Ida (sister), and they left behind Jóna Gudvardardóttir (wife), Virág Probstner and Petra Probstner (daughters), Hildur Yr Jónsdóttir (stepdaughter), Patrick Baude (son-in-law), Polyák Anna, Baude Vera and Emil and Benjamin Úlfur Hildarson (grandchildren).

This obituary was agreed in collaboration with his family. 

János with potter John Glick

János and Paul Soldner